Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2019

cichutko
2439 f491 418
Reposted fromscorpix scorpix viaaura-lunaris aura-lunaris
cichutko
0638 e2b6 418
Reposted fromnyaako nyaako viabadblood badblood
cichutko
2627 c31a 418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadblood badblood
cichutko
4506 15d9 418
Reposted fromsoftboi softboi viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
cichutko
2304 74e1 418
Reposted fromkrzysk krzysk viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
cichutko
cichutko
2990 f583 418
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoolong toolong
cichutko
cichutko
6014 1103 418
Reposted fromhagis hagis viatoolong toolong
cichutko
1247 464e 418
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoolong toolong
1391 4725 418
cichutko
9670 cd0e 418
Reposted fromEtnigos Etnigos viavictorian victorian

November 11 2019

cichutko
myślę o relacjach, ich braku, moim ich postrzeganiu. o byciu obok i byciu niewystarczająco. o niedocenianiu, nieakceptowaniu i lęku społecznym. o chronieniu się, odrzuceniu i byciu odrzucaną. o narcyzmie, egoizmie, potrzebie atencji i bycia na piedestale. o trwaniu w ułudzie, o składaniu zdań po alkoholu, o słabościach i braku siły. o odwadze, o strachu, o wrażliwości.

gdzieś tu kiedyś pisałam podziękowania, dla człowieka, którego wymyśliłam sobie w swojej głowie. teraz będę odgrywać postać, która w pewien sposób przystaje do mnie - wewnętrzne pragnienie i potrzeba zdobycia tego co niedostępne, pcha mnie w ramiona obłędu. skąd we mnie ta fascynacja? dlaczego ja? dlaczego akurat takie wyobrażenie?

September 19 2019

cichutko
7727 baa5 418
Reposted byhashkudlatyVostokmr-absentia
cichutko

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
cichutko
8060 7d84 418
Reposted fromdelain delain viapersona-non-grata persona-non-grata
cichutko
6692 723e 418
cichutko
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. Gdybym nie miał nadziei, że coś jeszcze zdarzy mi się po raz pierwszy, to może nawet bym umarł.
— Jacek Podsiadło
cichutko
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
cichutko
A ja mówię: Może w noce pozamieniaj dnie.
— Dawid Podsiadło-Co Mówimy ?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl