Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

cichutko
7829 b1e3 418
Reposted frommiischa miischa viaUncertainty Uncertainty
cichutko
2520 710b 418
Reposted fromdelain delain viacocaineblues cocaineblues
cichutko
3504 507e 418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacocaineblues cocaineblues

April 08 2017

cichutko
5590 2328 418
Reposted fromnyaako nyaako viajasmine-girl jasmine-girl
cichutko
daj nam
czas pogodzenia
i bezczasu
bezkres

przekuj
porozumienia
w niepamięci
bezsens

powiedz jak
pisze się wiersze
po latach zmęczonych
emocji

literuj
na nowo powietrze
w uchwytną przestrzeń
wolności
— post scriptum
Reposted bydualistycznie dualistycznie
cichutko
cichutko
cichutko
3062 8a97 418
cichutko
0227 53e2 418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianothingwrong nothingwrong
cichutko
via instagram.com/mountain.stories
Reposted frommojetakinie mojetakinie vianothingwrong nothingwrong
cichutko
3092 08f6 418
Reposted fromszatanista szatanista viarzzkropka rzzkropka
cichutko
cichutko
cichutko
7830 9733 418
Reposted fromkatsiu katsiu viadeeper deeper
cichutko
0139 d587 418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutkapa outkapa
cichutko
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viazoou zoou
cichutko
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viazoou zoou
6394 2f22 418
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viadeeper deeper
cichutko
2512 ca39 418
Reposted frominspire inspire viaxsneakyx xsneakyx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl