Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

cichutko
chce mi się krzyczeć, kiedy rzeczywistość nie układa się po mojemu, chociaż ja tylko próbuję ją nagiąć do siebie, zamiast rzeczywiście na nią wpłynąć. 

czego oczekujesz? czego chcesz? czemu to tak gniecie, boli, piecze, dokucza? czemu rodzi tyle smutku, frustracji, zawodu? 

wyjazd z mojej głowy. z moich uczuć. a przede wszystkim z moich wyobrażeń.
cichutko
1438 8147 418
Reposted fromsoftboi softboi viacocaineblues cocaineblues
cichutko
2471 4855 418
Reposted fromkattrina kattrina viacocaineblues cocaineblues
cichutko
5730 8a8f 418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacocaineblues cocaineblues
cichutko
8298 a101 418
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi viacountingme countingme
4109 8889 418
Reposted frombrumous brumous viacountingme countingme
cichutko
cichutko
cichutko
3574 4f76 418
cichutko
cichutko
7870 4538 418
Reposted fromusual usual viacocaineblues cocaineblues
cichutko
2333 f77a 418
Reposted fromdailylife dailylife viacocaineblues cocaineblues
cichutko
3682 f609 418
Reposted fromipo ipo viaszalony-virus szalony-virus
cichutko
8547 f43d 418
Reposted fromretro-girl retro-girl viacocaineblues cocaineblues
cichutko
1999 b8fe 418
Reposted fromspring-flow spring-flow viacocaineblues cocaineblues
cichutko
6872 f44e 418
J. A.
cichutko

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
cichutko
Trzeba ludziom dawać, a nie oczekiwać. 
— Wiesław Ochman
cichutko
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl